Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på konstruksjon av CMOS bildesensor brukt i digitalkamera. Det gis en innføring i hele signalkjeden fra lys inn til ferdig JPEG-komprimert bilde ut. Fokuset er på piksel-design og utlesning med korrelert dobbelsampling, A/D-omforming, samt analyse av støykilder eller signal/støy-forhold

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet har du kunnskap om:

  • innføring i analoge og digitale kretser brukt i CMOS bildesensorbrikker i digitalkamera
  • konstrusjon og analysering av pikselkretser og utlesningskretser i CMOS
  • simulering og modellering av bildesensorkretser med avanserte verktøy som Cadence og ADS
  • hvordan støysignal/støyforhold påvirker bildekvaliteten

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper innenfor analog/mixed-signal CMOS konstruksjon, analog mikroelektronikk, digital bildebehandling og lineær kretselektronikk anbefales.

Undervisning

To timer forelesning per uke.

Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvelser.

Eksamen

Muntlig eller 4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen avhengig av antall studenter.

Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN9350 – Design av CMOS bildesensorINF5441 – CMOS billedsensor (videreført),  INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (videreført) og INF9442 – Image Sensor Circuits and Systems (videreført).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2019

Eksamen

Annenhver høst fra 2019

Undervisningsspråk

Engelsk