IN5350 – Design av CMOS bildesensor

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til CMOS bildesensorbrikker brukt i digitalkamera. Hele signalkjeden fra lys inn til jpeg-komprimert bilde vil bli dekket, inkl. piksler og avlesningskretser, A/D-konvertering, digital bildebehandling og input/output grensesnitt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, vil du ha:

  • grunnleggende kunnskap om analoge og digitale kretser som brukes i kameraer
  • grunnleggende kunnskap om konstruksjon og analyse av piksler og utlesningskretser i CMOS
  • grunnleggende kunnskap om digitale bildesignalbehandlingsblokker som sortnivå kompensering, støyfiltrering, fargebehandling og kartlegging av gamma kompensering
  • grunnleggende kunnskap om bildesensorer med høyt dynamisk område
  • grunnleggende kunnskap om simulering og modellering av bildesensor-output
  • forståelse av hvordan støy og signal/støy-forhold definerer bildekvalitet

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN5350 og IN9350 vil bli sett i sammenheng opp mot antall plasser, med prioritet gitt til PhD-studenter med IN9350 i godkjent utdanningsplan.

Forkunnskaper innenfor analog/mixed-signal CMOS konstruksjon, digital avbildning og lineær kretselektronikk anbefales.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning per uke, pluss obligatorisk gruppeøvelser hver uke.

Emnet inkluderer et obligatorisk designprosjekt opp mot bildesensorer der studenten kan velge enten et analogt designprosjekt, et digitalt designprosjekt eller et algoritme designprosjekt. Innlevering og godkjenning av den obligatoriske prosjektoppgaven er obligatorisk for å kunne gå opp til eksamen.

Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvelser. Les mer om obligatoriske innleveringer og retningslinjer for disse.

Eksamen

Muntlig eller 4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen avhengig av antall studenter.

Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN9350 – Design av CMOS bildesensor, INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (videreført), INF9442 – Image Sensor Circuits and Systems (videreført), INF5441 – CMOS billedsensor (videreført)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 20:16:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk