INF5670 – Numeriske metoder for Navier-Stokes likninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i diskretiseringsmetoder og løsningsalgoritmer med spesiell vekt på Navier-Stokes likninger for inkompressibel strømning. Videre vil diverse biomedisinske applikasjoner av Navier-Stokes likninger relatert til blodsirkulasjon i kroppen behandles.

Hva lærer du?

Kurset gir en grundig innføring i diskretiseringsmetoder og løsningsalgoritmer for Navier-Stokes likninger. I tillegg lærer man sentrale problemstillinger relatert til biomekanisk flyt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

To timer forelesning per uke. Det kreves gjennomføring av én obligatorisk oppgave. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Høst 2004

Eksamen

Annethvert høstsemester

Undervisningsspråk

Norsk