Dette emnet er nedlagt

INF-MAT4360 – Partielle differensialligninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Partielle differensiallikninger, rand- og initialverdiproblemer. Representasjon og analyse av løsningene ved Fourierrekker, differensmetoder med stabilitetsanalyse, maksimumsprinsipper og energi-integraler, Fourierintegraler.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene redskap til å analysere de viktigste partielle differensiallikninger som brukes i anvendt matematikk, og til å utvikle og vurdere metoder og numerisk simulering av likningene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus /MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110, MAT1120 – Lineær algebra /MAT 120 og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT 100

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (nedlagt) og 9 studiepoeng mot MoD 226/MA-IN 226/MA-IN 225.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig deleksamen (uke 11) som teller ca 20%. 3 timers avsluttende, skriftlig eksamen som teller ca 80%. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med MOD226.

Tilsynssensor for emnet er: Trond Steihaug

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Denne versjonen av emnet går for siste gang våren 2007. INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)