Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet viderefører en tradisjon ved Ifi der brukere involveres i designprosessen – det undervises i eksperimentell og deltakende design. Emnet trekker også inn nye teknikker fra andre bruksorienterte design-tradisjoner. Formålet med emnet er å gi studentene kunnskap om bruksorientert design og designprosess teoretisk og praktisk, gjennom bruk av deltakende og eksperimentelle teknikker fra utvikling av IKT-baserte tjenester og systemer samt produktdesign. Det legges vekt på å se IT som integrert i brukernes omgivelser og aktiviteter. Målet er å designe bedre teknologier for brukernes behov og ønsker, og gi en bedre bruksopplevelse i den aktiviteten teknologien inngår i (f.eks. skatt, å leve i smarte omgivelser, arbeidsplass).

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet

 • har du kunnskap til å utvikle en rik forståelse av brukskontekst og brukere
 • har du kunnskap til å gjennomføre en bruksorientert designprosess der gjensidig læring er et mål
 • har du ferdigheter innen ulike teknikker for utforsking av tekniske og bruksmessige designmuligheter
 • har du ferdigheter innen forskjellige teknikker for å samarbeide med med brukerne i eksperimentering med designløsninger
 • har du grunnleggende erfaring i å samarbeide i gruppe
 • kan du demonstrere et designforslag for brukere og diskutere det med dem
 • kan du analysere designet og argumentere for valg av perspektiv, materialer og form i løsningene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bare studenter som tar kurset kan gå opp til eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF2260 – Interaksjonsdesign (nedlagt) / INF4260 – Menneske-maskin interaksjon (HCI) (nedlagt) og INF3270 – Information systems development in organizations (nedlagt)

Emnet kan med fordel tas sammen med INF5261 – Development of mobile information systems and services (nedlagt) og/eller INF5270 – Design av interaktive nettsteder (nedlagt) og vi ser gjerne studenter med annen relevant bakgrunn som f.eks. emner fra DIG-, TOOL- og ITSLP-programmene eller design/teknologi emner fra andre fakulteter

Overlappende emner

Undervisning

Forelesning 2 timer + 2 øvingstimer per uke. Prosjektarbeidet inkluderer i tillegg feltstudier og eksperimenter i brukskontekst og i design-studio.

Obligatoriske oppgaver:

 • prosjektplan
 • presentasjon av litteratur fra pensum
 • midtsemesters presentasjon av prosjektarbeidet
 • sluttpresentasjon av prosjektarbeidet

Det er obligatorisk å møte opp på første forelesning da det blir gitt viktig informasjon.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver må være godkjent før eksamen. Karakteren i emnet baseres på både den skriftlige rapporten og en muntlig eksamen.

 • 50% skriftlig: prosjektrapport med individuell refleksjonsdel
 • 50% muntlig: prosjektpresentasjon og individuell eksaminasjon i pensum.

Rapporten må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5721.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)