Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er å gi studentene kunnskap og erfaring med å bruke teknikker fra produktdesign (industridesign) i utvikling av et informasjonssystem. Emnet viderefører en tradisjon der brukere trekkes med i designprosessen, og trekker inn nye teknikker fra andre bruker-orienterte design-tradisjoner. Det legges vekt på å se informasjonsteknologi som integrert i omgivelser og aktiviteter, og at målet er å gi brukerne en bedre opplevelse av den aktiviteten teknologien inngår i (f.eks. museum, reise, arbeidsplass). I emnet inngår derfor diskusjon av de fysiske og materielle sidene ved IT, spesielt nye teknologiske muligheter for fysisk formgiving til IT og til artefakter med sterke IT-innslag.

Hva lærer du?

Etter emnet skal studentene kunne bruke forskjellige teknikker fra bruker-orientert design i utvikling av en helhetlig informasjonsomgivelse. De skal kunne bruke teknikker for å få en rik forståelse av brukskontekst og brukere, der gjensidig læring er et mål. De skal også kunne bruke teknikker for eksperimentering med designløsninger, inkludert utforskning av tekniske så vel som bruksmessige designmuligheter. De skal kunne diskutere hvordan de vil designe en designprosess som har som eksplisitt mål å bidra til brukernes opplevelse av produktet/systemet. De skal kunne diskutere hvordan fysiske egenskaper ved et designforslag spiller inn på de teknologiske egenskapene (formale egenskaper, ergonomi og brukergrensesnitt) ­ og omvendt. De skal kunne demonstrere designforslag for brukere, og analysere og argumentere for valg av perspektiv, materialer og form i løsningene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF3260 – Menneske-maskin interaksjon (HCI) (nedlagt) og INF3250 – Design og kjønn (nedlagt)

Emnet kan med fordel tas sammen med INF5261 og/eller INF5270 og at vi gjerne ser studenter med annen relevant bakgrunn som f.eks. emnene DIG3810/4810, EST3010, FIL2102, JOUR2529, KULKOM1001, KUN2200, SOSANT1300, SUM4012, TIK4001 eller design/teknologi emner fra MEVIT og PED

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF5720 – Design i systemutvikling (nedlagt)

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2 + 2 timer pr. uke. Prosjektarbeidet inkluderer i tillegg feltstudier og eksperimenter i design-studio.

Eksamen

Evalueringen er basert på prosjekt-presentasjon / demonstrasjon.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Høst 2006

Emnet erstattes av INF5722 – Eksperimentell design av IT (videreført) fra og med høsten 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk