Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temaet i emnet vil kunne variere fra gang til gang. Hovedvekten vil ligge på en eller flere anvendelser som maskinoversettelse, informasjonsøking eller dialogsystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5820 har du inngående kjennskap til en del språkteknologiske anvendelsesområder, som maskinoversettelse eller dialogsystemer og du kan:

  • redegjøre for forskjellige tilnærminger til anvendelsesområdet
  • forklare detaljert hvordan en eller flere språkteknologiske applikasjoner innen området virker
  • konstruere en enklere demonstrator for anvendelsesområdet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 time gruppeøvelser per uke. Seminarundervisning med aktiv deltagelse. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: HUMIT4722/HUMIT4722MN.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Høst 2016

Emnet ble undervist siste gang Høst 2018. Studenter som er interessert i et lignende emne kan se på IN5550 som etter planen skal gå fra og med Vår 2019

Eksamen

Høst 2019

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2017

Høst 2016

Vår 2015

Høst 2014

Vår 2013

Høst 2012

Eksamen går for siste gang høst 2019

Undervisningsspråk

Engelsk

Norsk hvis alle deltagerne er enige om det.