Dette emnet er nedlagt

INF3820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende teori, med implementasjon i Common Lisp, rundt generelle teknikker for søk, mønstergjenkjenning, unifisering, kunnskapsrepresentasjon, parsing og memoisering, med særlig vekt på algoritmer og datastrukturer for analyse av naturlige språk.

Hva lærer du?

Studentene skal bli i stand til å lese og vurdere faglitteratur på feltet, og være i stand til å utvikle og arbeide med praktiske implementasjoner som er lette å vedlikeholde og som gir effektiv eksekvering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

INF2820 – Datalingvistikk (videreført)

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning fordelt over semesteret. Det kreves gjennomføring av obligatoriske innleveringer samt en semesteroppgave som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

For generell informasjon om eksamen, se www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/eksamen

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF4820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)