INF5830 – Prosessering av naturlige språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Metoder og algoritmer for prosessering av naturlige språk, særlig store tekstmengder. Metodene vil være symbolske, statistiske og blandete med bruk av maskinlæringsteknikker. Anvendelser som kollokasjoner, tagging, semantisk entydiggjøring, probabilistisk analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5830

  • Kan du sette opp og gjennomføre språkteknologiske eksperiment trinn for trinn
  • Kan du evaluere språkteknologiske komponenter
  • Kan du til en gitt språkteknologisk problemstilling vurdere hvilke program som vil være egnet, installere dem og anvende dem på språklige data.
  • Kjenner du til et knippe av maskinlæringsteknikker og kan vurdere hvilke som er egnet for en gitt problemstilling
  • Kan du forklare samspillet mellom regelbaserte og probabilistiske metoder i språkteknlogi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med noen kunnskaper i statistikk.

Undervisning

2 timer forelesning og to timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig eksamen. 4 timer. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Høst 2015

Høst 2013

Høst 2011

Eksamen

Høst 2017

Vår 2016

Høst 2015

Vår 2014

Høst 2013

Vår 2012

Høst 2011

Eksamen blir siste gang arrangert høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)