Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Energiinformatikk handler om hvordan  IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) kan brukes for å takle den globale oppvarmingen og klimautfordringene. Omfanget av energiinformatikk inkluderer databehandlings- og kommunikasjonsteknologier og deres anvendelser for bærekraftig energi (f.eks smartgrid, solcellepaneler, elektriske biler, og energilagring). Dette kurset legger grunnlaget for forståelsen av hvor og hvordan teknikker fra informatikken kan anvendes på området  bærekraftige energisystemer

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INF9870 har du

  • kunnskap om ulike energisystemer (for eksempel smartgrid, elektriske biler, elbilstrøm-til-strømnett, energilagring, transport, smarte bygninger)
  • kunnskap om fornybare energikilder (f.eks sol og vind) og deres effekt på energisystemer
  • kunnskap om smartgridkonsepter og -komponenter, inkludert smarte målere, infrastruktur for smart måling, informasjonsnettverk for energisystemer, og prismodeller for strøm
  • kunnskap om informatikkteknologier for fremtidige energisystemer (f.eks cloud computing, fog computing, 5G, big data, spillteori, optimalisering)
  • ferdigheter til modellere energisystemer med moderne programvareverktøy og reelle datasett for å undersøke virkningen av smartgridkonsepter, integrering av fornybare energikilder, og elektriske biler på strømnettet
  • møtt foredragsholdere fra kraftindustrien og forstått sammenhengen mellom prinsipper og deres anvendelser i virkelige energisystemer
  • grundig forståelse av energisystemer ved bruk av "cyber-physical" modeller og nye IKT-metoder

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet dekker nødvendig kjennskap knyttet til IKT-verktøy og energisystemer. Studentene bør ha grunnleggende IKT-kunnskaper tilsvarende emner som INF3190, INF1060 og INF2220

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF5870 – Energiinformatikk (videreført)

Undervisning

Emnet har forelesninger, seminarer, inviterte foredrag fra både industri og andre universiteter, gruppearbeid, prosjektoppgaver.

Den første forelesningen er obligatorisk

Eksamen

Eksamen består av tre deler, 1 presentasjon som teller 20%, prosjektoppgaver som teller 20%, og muntlig eksamen som teller 60% av endelig karakter. Alle deler av eksamen må bestås og alle deler av eksamen må bestås i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk