ITLED4360 – IT-arkitektur og Forretningsutvikling

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet inngår i det erfaringsbaserte fagtilbudet (EVU) ved Institutt for informatikk, og er et obligatorisk emne i årsenheten for IT-arkitektur. Emnet gir en oversikt over forskning på digital innovasjon og forretningsutvikling. Spesifikt tar emnet opp design av god IT-arkitektur for å muliggjøre ny forretningsutvikling. Det vil også bli gjennomgått hvordan digital teknologi kan understøtte nye forretningsmodeller ved hjelp av data-drevne løsninger og arkitekturer. Eksempler og læringscase vil bli gjennomgått i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Oversikt over begreper og teorier innen feltet digital innovasjon
 • Innsikt i generative IT-arkitekturer
 • Innsikt i data-drevne forretningsmodeller
 • Kunnskap om arkitektur gjeld

Ferdigheter

 • Kunne bidra til at virksomheter utvikler nye forretningsmodeller ved hjelp av IT-arkitektur og ny digital teknologi
 • Presentere relevante empiriske funn og reflektere over troverdigheten av disse
 • Kunne vurdere og planlegge anvendelser digital teknologi for å løse forretningsproblemer

Kompetanse

 • Kunne kritisk reflektere over hvilken rolle virksomhetens IT-arkitektur må endres for å skape nye forretningsmuligheter, og hvordan forretnings behov har innvirkning på organisering, styring og design av IT-arkitektur
 • Kunne lage et sammendrag som trekker ut de relevante aspektene for beslutningstagere med handlingsalternativer og anbefalinger

Opptak til emnet

Søk om opptak

Emnet forutsetter at studenten har erfaring med utvikling og organisering av IT-arkitektur, og anbefaler kunnskapsgrunnlag fra emnene ITLED4261 – IT-arkitektur og ITLED4350 – Moderne systemutviklingsprosesser . Emnet trekker aktivt studentenes erfaring inn i undervisningen.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av to samlinger på henholdsvis 3 og 2 fulle dager. Første samling fokuserer på begreper og teorier innen IT-arkitektur og innovasjon, og andre samling trekker på studentenes egne erfaringer for å belyse de mer praktiske sidene ved faget. Siden emnet er erfaringsbasert forutsetter undervisningen at studentene har erfaring med og jobber med IT-arkitektur og/eller digital innovasjon. 

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave med fortrinnsvis problemstilling fra egen arbeidsplass. Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

 • Hvis man skriver alene 6.000 ord
 • To samarbeider 9.000 ord
 • Tre samarbeider 12.000 ord

Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter.

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 18:15:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

25000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager, samt 3 retters middag den ene dagen.)

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Søk opptak

Søknadsfrist 8.okt

Samlinger høsten 2020 

 • 15.-16. okt.
 • 18.-20. nov.

Emneansvarlig


Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk