ITLED4350 – Moderne systemutviklingsprosesser

Kort om emnet

Emnet inngår i det erfaringsbaserte fagtilbudet (EVU) ved Institutt for informatikk. Emnet gir en oversikt over forskning innen smidig systemutvikling (agile software development) og smidig transformasjon (agile transformation). DevOps, BizDev, kontinuerlig utvikling og oraganisering av utvikling i tverrfaglige team vektlegges. Tema som estimering i smidige utviklingsprosesser, ledelse av smidige prosjekter, håndtering av teknisk gjeld og smidig kravhåndtering er også sentrale tema som studentene lærer om.

Emnet forutsetter at studenten har noe erfaring med smidige metoder, og trekker aktivt studentenes erfaring inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap:

 • Oversikt over smidige utviklingsmetoder og praksiser (Scrum, Kanban, Hybride modeller)
 • Innsikt i organisering av systemutvikling (DevOps, BizDev, tverrfaglig team)
 • Innsikt i estimering i smidige utviklingsprosesser
 • Innsikt i kravhåndtering i smidige utviklingsprosesser
 • Kunnskap om stor-skala og distribuert smidig utvikling
 • Kunnskap om håndtering av teknisk gjeld

Ferdigheter:

 • Kunne organisere smidig utvikling på en hensiktsmessig måte
 • Kunne estimere smidig utvikling
 • Kunne skrive og vurdere krav i smidige prosesser

Kompetanse:

 • Kunne vurdere ulike smidige prosesser og organisering
 • Kunne evaluere og tilpasse smidige metoder til kontekst
 • Kunne reflektere over utfordringer med tverrfaglige systemutviklingsteam

Opptak til emnet

Etter gjeldende regler for erfaringsbaserte studier (EVU) ved Institutt for Informatikk.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er erfaringsbasert og forutsetter at studentene har noe praktisk erfaring og kjennskap til smidige systemutviklingsprosesser.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises over 5 fulle dager i bolker på 3+2 dager.

Det er obligatorisk oppmøte på minst 80% av undervisningen.

Eksamen

Emnet evalueres basert på en prosjektoppgave (hjemmeeksamen) som skrives individuelt eller i grupper på 2 eller maksimum 3 studenter. Denne prosjektoppgaven teller 100% mot endelig karakter.

Hjelpemidler til eksamen

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått. Hvis studenten ved sykdom eller av annen gyldig grunn ikke har mulighet til å levere prosjektoppgaven innen fristen kan det etter søknad bli innvilget en ny innleveringsfrist.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 11:15:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen)

Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Emnet undervises på engelsk våren 2020.

Søknad

Søk opptak

Søk opptak innen 20. april

 

Samlingsdatoer våren 2020

27-29. april 

2-3. juni

Undervisningen foregår 0900-1600 alle dager.