Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hele modulen dekkes av en prosjektoppgave som er definert slik at kunnskaper fra alle de områder programmet baseres på (medievitenskap, informatikk, jus) anvendes på en integrert og helhetlig måte på et praktisk case innen feltet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en flerfaglig innføring i noen sentrale analysestrategier for digitale medier. Fokus legges på informatikk-orienterte og medievitenskapelige tilnærminger: Usability theory, semiotikk og retorikk, men emnet vil også gi anledning til å drøfte opphavsrettslige problemer knyttet til informasjon i digitale medier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot DIG4810 – Analyse av Digitale medier (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen vil gis dels i form av forelesninger, dels i seminargrupper.

Eksamen

Vurdering av prosjektrapport som skal bestå av analyser av bestemte medier og deres innhold, samt refleksjon over disse. Boktavkarakter.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i digitale medier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hvert vårsemester, første gang 2005.

Eksamen

Hvert vårsemester, første gang 2005.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)