Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Numeriske algoritmer og utvikling av teknisk programvare for løsning av ordinære differensiallikninger, ikke-lineære ligninger, minste kvadraters metode, enkle partielle differensiallikninger og parameter estimering/inverse problemer. Implementasjon av metoder foregår hovedsakelig i Java og Matlab.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i utvikling av moderne verktøy for numerisk simulering av fenomener i naturvitenskap og teknologi. Det legges vekt på å integrere etablering av matematiske modeller, formulering av numeriske løsningsmetoder og implementasjon av algoritmer. Studentene skal få en forståelse av de ulike komponentene som inngår i moderne teknisk programvare og de skal øke sin programmeringserfaring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus /MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110, MAT1120 – Lineær algebra /MAT 120, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT 100 og INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) /INF 101.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF2320 og INF-MAT2350.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig information.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk