Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Numeriske algoritmer og utvikling av moderne teknisk programvare for integrasjon/derivasjon, ordinære differensiallikninger og enkle partielle differensiallikninger. Hovedvekten legges på differensmetoder. Adaptive og parallelle beregninger blir eksemplifisert. Implementasjon av metoder foregår hovedsakelig i Java og Matlab.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i utvikling av moderne verktøy for numerisk simulering av fenomener i naturvitenskap, teknologi, økonomi og medisin. Det legges vekt på å integrere etablering av matematiske modeller, formulering av numeriske løsningsmetoder, implementasjon av algoritmer med en objektorientert tankegang samt verifisering av og feilsøking i matematisk programvare. Studentene skal få en forståelse av de ulike komponenter som inngår i moderne teknisk programvare og de skal øke sin programmeringserfaring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) /INF 101 og MAT1100 – Kalkulus / MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT100A/MAT100B/MAT100C.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110 og INF1010 – Objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF165.

Undervisning

Undervisningen går i vårsemesteret med 2 timer forelesninger og 2 timer øvelser i uken. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. De obligatoriske oppgavene skal løses individuelt.

Eksamen

Muntlig eksamen på slutten av semesteret (skriftlig dersom høyt studentantall). Ingen hjelpemidler tillatt. Bestått/ikke bestått.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF165. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet vil bli erstattet av INF-MAT2351 fra våren 2007

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk