Dette emnet er nedlagt

INF3340 – Statistiske metoder i bioinformatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i statistiske metoder brukt innen bioinformatikk. Første halvdel av kurset vil legge vekt på grunnleggende begreper innen statistikk som sannsynlighetsfordelinger, Markovkjeder og hypotesetesting med eksempler fra bioinformatikk. Andre halvdel av kurset vil se på anvendelse av statistikk innen sekvensanalyse, herunder mønstergjenkjenning i sekvenser og sammenstilling av sekvenser. Til slutt vil vi se på regresjon og statistiske metoder anvendt innen analyse av ekspresjonsdata.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i utvalgte sentrale begreper i statistikk og gir et solid byggverk for videre forskning innen bioinformatikk. Øvingene i kurset vil være både teoretiske og praktiske. De praktiske øvingene vil ha som hensikt å lære å programmere innen den statistiske programpakken R.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 sp mot INF4340 – Statistiske metoder i bioinformatikk (nedlagt), 10 sp mot INF9340.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvinger hver uke. Det kreves gjennomføring av to obligatoriske oppgaver som må være bestått for å gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Lars Snipen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2005

Eksamen

Høst 2005

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)