Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og metoder innen bioinformatikk. Temaer som behandles: kort innføring i molekylærgenetikk, enkel og multippel sammenstilling av biologiske sekvenser, fylogenetiske analyser, søking i internettbaserte sekvensdatabaser, søking etter gener, strukturprediksjon for proteiner, ekspresjonsanalyse med mikroarrayer.

Hva lærer du?

Deltagerne skal få oversikt over grunnleggende begreper i bioinformatikk og kjenne noen av de viktigste metodene og programverktøyene innenfor fagfeltet. De skal få tilstrekkelig innsikt i metodene og verktøyene til at de kan anvende dem på egne problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF325.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF4350 – Grunnkurs i bioinformatikk (videreført) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk