Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Videregående kurs i analog mikroelektronikk i moderne mikroteknologi (CMOS). Med betydelig innslag av laboratorieøvelser er kurset en praktisk kombinasjon av grunnleggende metoder og anvendte målinger. Kurset gir innføring i konstruksjon og analyse av integrerte forsterkere med hovedvekt på laveffekt løsninger. Metoder for kombinasjon av analog mikroelektronikk og digitale systemer (mixed-mode) vektlegges. Kurset er anvendelsesorientert med vekt på praktiske kontinuerlige filtre og lignende støttekretser til måling og styring av analoge prosesser.

Hva lærer du?

Kurset gir en grunnleggende innføring i moderne analog mikroelektronikk og gir kompetanse til å konstruere og måle på analoge mikrokretser i kombinasjon med digitale systemer. Kurset gir nødvendige forkunnskaper for måling/styring av sensorer og aktuatorer som typisk anvendes i mikrosystemer og anvendelser som implanterbar mikroelektronikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt) / INF4400 – Digital mikroelektronikk (nedlagt) /IN241 og FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver /FY108 eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 sp mot INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt)

Undervisning

Emnet går over ett semester og har inntil 4 forelesningstimer i uken. Videre skal 3 obligatoriske laboratorieøvelser gjennomføres. Disse øvelsene inneholder både teori, simuleringer og målinger og utføres i grupper på maksimalt 2 studenter. Laboratorieøvelsene må innleveres til oppgitte tidsfrister og første øvelse vurderes med bestått/ikke bestått. Øvelser fra tidligere kurs godkjennes ikke.

Eksamen

Andre og tredje laboratorieøvelse må leveres innen oppsatt frist. Øvelsene blir gradert og teller hver 20% av endelig karakter. Avsluttende eksamen teller 60% og avholdes muntlig eller skriftlig. Bokstavkarakter (A - F)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Per Olaf Pahr

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)