Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Siden verden er analog er analoge kretser del av alle grensesnitt mellom verden og en datamaskin. eksempler er mus, tastatur, berøringsskjerm, høytalere, men også antenner, hjerteslagmålere  etc.

INF 3410 er et grunnleggende kurs i analog mikroelektronikk i moderne mikroteknologi (CMOS). Med betydelig innslag av laboratorieøvelser er kurset en praktisk kombinasjon av grunnleggende metoder og anvendte målinger. Kurset gir innføring i konstruksjon, analyse, simulering og måling av integrerte forsterkere, kontinuerlige filtre og lignende støttekretser til måling og styring av analoge prosesser.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF3410 kan du:

  • konstruere integrerte forsterkere og noen andre analoge kretser i CMOS teknologi
  • bruke elektroniske måleinstrumenter for å karakterisere kretser
  • anvende småsignal modeller
  • analysere og konstruere krets-skjemaer på transistornivå
  • anvende grunnlegende verktøy fra lineær kretsteori
  • beregne støynivå i enkle analoge CMOS kretser
  • bruke seg av kretssimuleringer i software-pakken CADENCE

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt), MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra,og INF1411 – Elektroniske systemer (videreført)/FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester og har inntil 4 forelesningstimer i uken. Videre skal 3 obligatoriske laboratorieøvelser gjennomføres. Disse øvelsene inneholder både teori, simuleringer og målinger og utføres i grupper på maksimalt 2 studenter. Laboratorieøvelsene må innleveres til oppgitte tidsfrister og første øvelse vurderes med bestått/ikke bestått. Øvelser fra tidligere kurs godkjennes ikke. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Andre og tredje laboratorieøvelse må leveres innen oppsatt frist. Øvelsene blir gradert og teller hver 20% av endelig karakter. Avsluttende eksamen teller 60% og avholdes muntlig eller skriftlig (4 timer).

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt samt godkjent
kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Siste gang høst 2018, erstattes delvis fra vår 2020 av IN3170.

Eksamen

Hver høst

Eksamen arrangeres høst 2019 og siste gang høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)