Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Radarens prinsipp ble etablert allerede i begynnelsen av forrige århundre. Den gang var det som et resultat av eksperimenter med elektromagnetiske bølger utført av bl. a Henrich Hertz i 1886. Siden prinsippet ble etablert har den teknologiske utviklingen av radaren hovedsakelig vært drevet av produksjonstekniske utfordringer. Ved introduksjonen av digital signalbehandling har nye algoritmer blitt utviklet som har bidratt til å forsterke radaren som den viktigste sensoren i de fleste overvåkningssystemer. Radaren er i tillegg den eneste sensoren som kan brukes uavhengig av vær- og lysforhold.

Emnet omhandler radarens prinsipp og oppbygging. Spesielt vil radarligningen, radartverrsnitt, bølgeforplanting og deteksjon av mål i bakgrunnstøy bli gjennomgått. I tillegg vil sannsynligheten for deteksjon av mål basert på forskjellige former for ikke koherent integrasjon av mottatt signal samt tilpasset filtrering og koding av signaler bli presentert.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en innføring i radarsystemer og radarsignalbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper gitt gjennom bachelorstudiene i Matematikk, informatikk og teknologi og Fysikk, astronomi og meteorologi .

STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (videreført) (tidligere ST110), MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK4360 – Radar (videreført).

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKF361.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4360 – Radar (videreført)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk