STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Multippel lineær regresjon og variansanalyse. Eksempler på ikke-lineær regresjon og regresjon med binære data. Analyse av frekvenser og tabelldata. Numerisk optimering av likelihood funksjoner. Egenskaper til maksimum likelihood estimatorer i store utvalg. Ikke-parametrisk bootstrapping. Hypotesetesting og sannsynlighetskvotetesten. Grafiske metoder for modellkontroll

Hva lærer du?

Emnet vil utdype innføringen i prinsipper og metoder for statistisk inferens og behandle ytterligere sentrale metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) og INF1010 – Objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot gamle ST110 og 3 studiepoeng mot gamle ST005.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer plenumforelesninger, 2 timer egenregning/datalab i grupper under veiledning og 1 time oppgavegjennomgang i plenum.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/STK1110 og for STK1120.
Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Denne versjonen av emnet går for siste gang våren 2009. STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk