Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Radarens prinsipp ble etablert allerede i begynnelsen av forrige århundre. Den gang var det som et resultat av eksperimenter med elektromagnetiske bølger utført av bl. a Henrich Hertz i 1886. Siden prinsippet ble etablert har den teknologiske utviklingen av radaren hovedsakelig vært drevet av produksjonstekniske utfordringer. Ved introduksjonen av digital signalbehandling har nye algoritmer blitt utviklet som har bidratt til å forsterke radaren som den viktigste sensoren i de fleste overvåkningssystemer. Radaren er i tillegg den eneste sensoren som kan brukes uavhengig av vær- og lys-forhold.

Emnet omhandler radarens prinsipp og oppbygging. Spesielt vil radarligningen, radartverrsnitt, bølgeforplanting og deteksjon av mål i bakgrunnstøy bli gjennomgått. I tillegg vil sannsynligheten for deteksjon av mål basert på forskjellige former for ikke koherent integrasjon av mottatt signal samt tilpasset filtrering og koding av signaler bli presentert.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en innføring i radarsystemer og radarsignalbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper gitt gjennom bachelorstudiene i Matematikk, informatikk og teknologi og Fysikk, astronomi og meteorologi .

STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (videreført) (tidligere ST110), MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK9360 – Radar (videreført).

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKF361.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk