Dette emnet er nedlagt

UNIK4670 – Systemidentifikasjon og adaptiv regulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ofte står man ovenfor problemet med at hele eller deler av det dynamiske systemet som skal reguleres er ukjent. Systemidentifikasjon går ut på å modellere dynamiske systemer ut fra eksperimentelle data og deretter identifisere hele systemet eller enkelt parameter i systemet. Studentene lærer:
• Dynamisk modellering vha; AR-, ARX-, ARMAX-, CARMA modellene m.f.
• Identifisere systemet/parametere vha; minste kvadraters-, instrumentelle variable- og prediksjonsfeil metodene m.f.
• Batch og rekursive metoder (sanntidsidentifikasjon)
• Åpen og lukket sløyfe identifikasjon
• Subspace metodene; MUSIC-, ESPRIT- og n4sid.

Med utgangspunkt i de identifiserte systemparameterne kan en effektiv regulator syntetiseres vha gain scheduling eller i mer krevende tilfeller vha adaptiv regulering. Metoder som behandles under adaptiv regulering er minimum-varians (MV), generalisert minimum-varians (GMV) , polplasseringsmetodikk m.f.

Hva lærer du?

Studentene skal få en grundig forståelse av parameteridentifikasjon og adaptiv regulering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

4 timer forelesninger/øvinger pr uke. Øvingene tar for seg teoretiske og praktiske problemstillinger som man står ovenfor i industrien. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

De obligatoriske oppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Muntlig eksamen som teller 100 %. Ved stort antall kandidater kan det bli avholdt skriftlig eksamen som teller 100 %.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk