Dette emnet er erstattet av TEK4070 – Fordypning i kybernetikk (nedlagt).

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Foreleserne presenterer et antall industrielle problemstillinger, med problemstillingenes industrielle betydning, matematiske formulering og forslag til kybernetikkvinklede prosjektoppgaver. Hver student velger sin egen prosjektoppgave i samråd med veileder. Studentene får så milepeler hvor de skal levere skriftlig materiale og presentere status for arbeidet. Det skriftlige materialet utgis til slutt i form av en kort prosjektrapport.

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å gi studentene kunnskap om kybernetikkrettede industrielle problemstillinger, deres matematiske modellering og løsning ved å gjennomføre et konkret miniprosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEK4070 – Fordypning i kybernetikk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen blir en kombinasjon av forelesninger, lærerstyrte kollokvier og studentpresentasjoner. Nettbaserte løsninger vil bli brukt i utstrakt grad siden studenter og forelesere vil være både på Kongsberg og UNIK.

Eksamen

Vurderingen i emnet består av to deler: 1) arbeid med en prosjektoppgave gjennom semesteret som resulterer i en skriftlig prosjektrapport og 2) en avsluttende muntlig eksamen. Begge deler teller 50%. Ved stort antall kandidater kan den avsluttende eksamenen gjøres skriftlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)