Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klassiske systemer, informasjonsteori, matematisk bakgrunnsmateriale, symmetriske kryptosystemer, blokk chiffer og flyt chiffer, DES, Advanced Encryption Standard (AES), hash funksjoner og meldingsautentisering (MAC), asymmetriske kryptosystemer, RSA og El Gamal, digitale signaturer, elliptiske kurver, bevisbar sikkerhet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i sentrale emner inne symmetrisk og asymmetrisk krytpografi. Videre skal emnet gi kunnskap og forståelse om hvordan kryptografiske teknikker benyttes til å bygge sikkerhet inn i moderne informasjons- og kommunikasjonssystemer.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av MAT1030 – Diskret matematikk (nedlagt) (MAT008), (MA-IN 118). Annen nyttig bakgrunn vil være MAT1120 – Lineær algebra (MA 131), (MA 215) og INF3210 – Informasjonsdesign (nedlagt) (IN 210).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot UNIK4220 – Innføring i kryptografi (videreført), og 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKI-IKRY.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke. Oppgavegjennomgang.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver skal innleveres i løpet av semesteret og må være godkjent før eksamen. Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4220 – Innføring i kryptografi (videreført)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)