UNIK9750 – Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en metode for målbarhet i industrielle systemer med tanke på sikkerhet, personvern og pålitelighet. Basert på industrielle anvendelser som f. eks. automatiske strømmålere og smarte el-nett gjennomføres en kompleks analyse av komponenter, systemer og delsystemer. I emnet vil du sammenligne sikkerhetsrelaterte målsetninger for anvendelser med resultatene fra systemanalysen.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs vil du kunne:

  • Etablere anvendelsesområder for sikkerhet og personvern for tingenes internett
  • Beskrive sensordrevne systemer semantisk og analysere sikkerhetsutfordringer av slike sensordrevne systemer
  • Gi konkrete industrielle eksempler, for eksempel automatiske strømmålere
  • Etablere måltall for sikkerhet og personvern i applikasjoner og sammenligne systemsikkerhet med måltall satt for en gitt applikasjon
  • Etablere og benytte seg av matriser for å analysere sikkerhet av sensor systemer, bestående av delsystemer og komponenter
  • Vurdere sikkerhetsrelaterte applikasjonsmål mot resultatene fra et utvidet system

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informasjonssikkerhet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (videreført)

Undervisning

Emnet har heldagssamlinger ca annenhver uke igjennom semesteret (i snitt tre timer forelesninger/øvinger per uke). Forelesningene foregår i ITS' lokaler på Kjeller med mulighet for fjernundervisning til videokonferanserom ved UiO og andre lokasjoner.


Du vil i løpet av semesteret gjennomføre oppgaver som inngår i den endelige karakteren (mappeevaluering).

Du skal i tillegg gjennomføre en analyse i form av en vitenskapelig artikkel, som vil bli vurdert i linje med konferanseartikler. Artikkelen vil være en del av pensum, og spørsmål til denne vil kunne dukke opp på eksamen.

Eksamen

Den endelige karakteren baseres på mappeevaluering gjennom semesteret (40%) og en muntlig eksamen i slutten av semesteret (60%). Ved mange studenter kan den avsluttende eksamenen bli holdt skriftlig; dette avgjøres tidlig i semesteret. 

Analysen du gjennomfører i tillegg til mappeevalueringen er i seg selv ikke karaktergivende, men er en del av pensumet, slik at spørsmål relatert til denne vil kunne dukke opp på eksamen.

Hjelpemidler

Kursmateriell i form av forelesningspresentasjoner, artikler og studier vil være tillatt på eksamen i tillegg til din egenproduserte emnemappe og analyse.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk