TEK9530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en metode for målbarhet i industrielle systemer med tanke på sikkerhet, personvern og pålitelighet. Basert på industrielle anvendelser som f. eks. automatiske strømmålere og smarte el-nett gjennomføres en kompleks analyse av komponenter, systemer og delsystemer. I emnet vil du sammenligne sikkerhetsrelaterte målsetninger for anvendelser med resultatene fra systemanalysen.

Hva lærer du?

Etter fullført emnet vil du kunne:

  • Etablere anvendelsesområder for sikkerhet og personvern for tingenes internett
  • Beskrive sensordrevne systemer semantisk og analysere sikkerhetsutfordringer av slike sensordrevne systemer
  • Gi konkrete industrielle eksempler, for eksempel automatiske strømmålere
  • Etablere måltall for sikkerhet og personvern i applikasjoner og sammenligne systemsikkerhet med måltall satt for en gitt applikasjon
  • Etablere og benytte seg av matriser for å analysere sikkerhet av sensor systemer, bestående av delsystemer og komponenter
  • Vurdere sikkerhetsrelaterte applikasjonsmål mot resultatene fra et utvidet system

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informasjonssikkerhet.

Undervisning

Emnet har heldagssamlinger ca annenhver uke igjennom semesteret (i snitt tre timer forelesninger/øvinger per uke). Forelesningene foregår i ITS' lokaler på Kjeller med mulighet for fjernundervisning til videokonferanserom ved UiO og andre lokasjoner.

Du vil i løpet av semesteret gjennomføre oppgaver som inngår i en avsluttende innlevering (mappeevaluering). Denne vil telle 40 % den endelige karakteren.

Du skal i tillegg gjennomføre en analyse i form av en vitenskapelig artikkel, som vil bli vurdert i linje med konferanseartikler. Artikkelen vil være en del av pensum, og spørsmål til denne vil kunne dukke opp på eksamen.

Eksamen

Den endelige karakteren baseres på mappeevaluering gjennom semesteret (40%) og en muntlig eksamen i slutten av semesteret (60%). Ved mange studenter kan den avsluttende eksamenen bli holdt skriftlig; dette avgjøres tidlig i semesteret. 

Analysen du gjennomfører i tillegg til mappeevalueringen er i seg selv ikke karaktergivende, men er en del av pensumet, slik at spørsmål relatert til denne vil kunne dukke opp på eksamen.

Hjelpemidler

Kursmateriell i form av forelesningspresentasjoner, artikler og studier vil være tillatt på eksamen i tillegg til din egenproduserte emnemappe og analyse.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Et eksamensforsøk i dette emnet teller også som forsøk i følgende emner: TEK5530

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)