TEK9530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en metode for målbarhet i industrielle systemer med tanke på sikkerhet, personvern og pålitelighet. Basert på industrielle anvendelser som for eksempel automatiske strømmålere og smarte el-nett gjennomføres en kompleks analyse av komponenter, systemer og delsystemer. I emnet vil du sammenligne sikkerhetsrelaterte målsetninger for anvendelser med resultatene fra systemanalysen.

Hva lærer du?

Etter fullført emnet vil du kunne:

  • Etablere anvendelsesområder for sikkerhet og personvern for tingenes internett
  • Beskrive sensordrevne systemer semantisk og analysere sikkerhetsutfordringer av slike sensordrevne systemer
  • Gi konkrete industrielle eksempler, for eksempel automatiske strømmålere
  • Etablere måltall for sikkerhet og personvern i applikasjoner og sammenligne systemsikkerhet med måltall satt for en gitt applikasjon
  • Etablere og benytte seg av matriser for å analysere sikkerhet av sensor systemer, bestående av delsystemer og komponenter
  • Vurdere sikkerhetsrelaterte applikasjonsmål mot resultatene fra et utvidet system

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informasjonssikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har heldagssamlinger ca. annenhver uke gjennom semesteret, i snitt 3 timer forelesninger/øvinger per uke. Forelesningene foregår i ITS´ lokaler på Kjeller med mulighet for fjernundervisning til videokonferanserom ved UiO og andre lokasjoner.

Du vil i løpet av semesteret gjennomføre obligatoriske oppgaver som inngår i en avsluttende mappeevaluering. Denne vil telle 40 % av den endelige karakteren i emnet.

Som ph.D-kandidat skal du i tillegg gjennomføre en analyse i form av en vitenskapelig artikkel, som vil bli vurdert i linje med konferanseartikler. Artikkelen vil være en del av pensum, og spørsmål til denne kan dukke opp på eksamen.

Eksamen

Den endelige karakteren baseres på en mappeevaluering gjennom hele semesteret som teller 40% av karakteren i emnet. I tillegg holdes en muntlig eksamen i slutten av semesteret, som utgjør de resterende 60% av avsluttende karakter.

Ved mange studenter kan den avsluttende eksamenen bli holdt skriftlig; dette avgjøres tidlig i semesteret.

Analysen du gjennomfører i tillegg til mappeevalueringen er ikke karaktergivende, men er en del av pensumet, slik at spørsmål relatert til denne vil kunne dukke opp på eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Kursmateriell i form av forelesningspresentasjoner, artikler og studier vil være tillatt på eksamen, i tillegg til din egenproduserte emnemappe og analyse.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 08:16:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)