KJM5960 – Kjemi. Masteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En lang masteroppgave tilsvarer ett års heltidsstudium og utgjør i omfang halve masterstudiet. 

Les mer om retningslinjer og informasjon om praktisk gjennomføring av masteroppgaven

Regelverk rundt masteroppgaven er angitt i Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • kan du bidra med betydelig kunnskapsutvikling innen ditt spesialområde og dets anvendelser

  • kan du treffe kritiske og reflekterte valg blant sentrale metoder og verktøy fra forskning og arbeidsliv

  • kan du gjennomføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

  • kan du bidra til fagets utvikling og analysere dets muligheter og begrensninger: faglig, etisk og samfunnsmessig

  • behersker du skriftlig og muntlig kommunikasjon av omfattende faglig arbeid til spesialister

  • kan du anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Opptak til emnet

Masteroppgaven er en obligatorisk del av masterprogrammet i kjemi og forutsetter opptak til dette studieprogrammet.

Undervisning

I arbeidet med masteroppgaven skal du gjennomføre et selvstendig, tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Det er et obligatorisk HMS-kurs, og et felles obligatorisk undervisningstilbud for generisk kompetanse de første tre semestrene av masterstudiet. Det vil være en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie samlinger.

Arbeidet med masteroppgaven kan innebære laboratoriearbeid.

Dersom arbeidet med oppgaven innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Obligatorisk aktivitet

  • Gjennomført HMS-kurs og godkjent oppmøte på 6 av 9 samlinger i fellesundervisningen i generisk kompetanse for masterstudiet.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en masteroppgave på 60 studiepoeng som skal leveres innen en frist. Deretter en det en muntlig presentasjon av masteroppgaven og en eksaminasjon.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Se Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for utfyllende informasjon om avsluttende mastergradseksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 07:26:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
60
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)