Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandler atomkjernenes, atomenes og molekylenes struktur og gir en introduksjon til kvantekjemien. Atomer og molekyler kan undersøkes og kvantifiseres med spektroskopiske metoder, og sammenhengen mellom struktur og spektra blir forklart fra både en teoretisk og en praktisk synsvinkel.

Hva lærer du?

Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av atomkjernenes struktur og kvantemekaniske prinsipper for kjemisk binding. De skal ha kjennskap til utvalgte spektroskopiske og radiokjemiske analysemetoder og anvendelser. Studentene skal forstå sammenhengen mellom struktur og spektroskopi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 2,5 studiepoeng mot KJ 133 og 5 studiepoeng mot KJ 143/KJ 243.

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger, 35 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 25 timer (5 øvelser). Det er obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver. Laboratoriekurset og 70% av de obligatoriske oppgavene må være godkjent or å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter. Fravær fra en laboratorieøvelse må dokumenteres med sykemelding til eksamenskonsulenten ved Kjemisk institutt (rom VU12).

Eksamen

En deleksamen underveis i semesteret (2 timer) teller 20% av endelig karakter. Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av semesteret, teller 80% av endelig karakter. Bokstavkarakter. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator og formelsamlingen "Fysiske størrelser og enheter", 4. utgave, Angell og Ebbe Lian Gyldig forfall til deleksamen eller slutteksamen, må dokumenteres med legeattest eller liknende.

Annet

Eventuelle godkjente gruppeoppgaver er kun gyldige i ett semester.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres høsten 2005. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Dette emnet undervises for siste gang høsten 2007. Det vil bli erstattet av KJM2600 - Kvantekjemi og spektroskopi fra våren 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk