Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Reelle tall og størrelser, funksjoner av én variabel, periodiske fenomener, kontinuitet og grenser, eksponential-, logaritme- og potensfunksjoner, derivasjon, integrasjon, elementær lineær algebra, litt om funksjoner av to variable og partiell derivasjon.

Hva lærer du?

Få kunnskaper og ferdigheter innenfor funksjonslære og differensial- og integralregning. Kunne anvende denne teorien på praktiske og utvalgte problemstillinger innen andre realfag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende 2MX fra videregående skole.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MAT1100 – Kalkulus og mot de gamle emnene MA 001 og MAT100.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Vår: 4 timer forelesning og 2 timer oppgaveregning i plenum pr. uke. Egenregning under veiledning.

Høst: 4 timer forelesning, 2 timer oppgaveregning i plenum og 2 timer gruppeundervisning pr. uke.

Eksamen

Innlevering av to obligatoriske oppgaver som skal godkjennes. Midtveiseksamen som teller i endelig karakter sammen med avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Alle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

NB! Emnet erstattes fra og med høsten 2008 av MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt)

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk