Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i symmetri av periodiske strukturer. Viktige uorganiske strukturtyper gjennomgås kategorisert etter steriske bindingsprinsipper. Strukturell topologi og bindingsvalenskonseptet anvendes for forståelsen av strukturdannelsen og enkelte strukturrelaterte egenskaper. Visualisering av strukturelle sammenheng baseres på bruk av krystallstrukturdatabaser og strukturtegningsprogrammer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

  • Forstå romgruppeinformasjon i International Tables for Crystallography; symmetrioperasjoner, deres symboler og matriseoperasjoner.
  • Kunne utføre enhetscelletransformasjoner og bruke data til å finne likheter mellom krystallstrukturer.
  • Kunne notere koblingsmønstrene mellom atomene og deres koordinasjonspolyedre ved kjemiske, matematiske og grafiske formler.
  • Bruke valensreglene til å spå bindingsmønstre i strukturer av grunnstoffer, binære og pseudobinære forbindelser som klustre.
  • Identifisere tettpakkede strukturer av atomer eller molekyler, og analysere disse som polytyper. Finne mønstre i hulefylling i tettestpakkede binære forbindelser. Forstå steriske konsekvenser av hydrogenbinding mellom molekyler.
  • Forstå opprinnelser av ioneradii som konsept, deres fallgruver og bruk til strukturprediksjon.
  • Bruke bindingsvalens som tolkning- og prediksjonsredskap til krystalstrukturer.
  • Analysere sammensetnings- og strukturvariabilitet i perovskitter og silikater gjennom navngiving og krystallkjemiske formler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger og 12 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som  dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister. Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som trekker seg.

For nærmere opplysninger, se fakultetets sider om ny og utsatt eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Emnet kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Emne vil få ny emnekode, KJM-MENA5110 fra høsten 2014.

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)