Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det fysikalske grunnlaget for og de lovene som gjelder ved ekstraksjons- og ionebytterprosesser, og hvordan disse lovene anvendes til separasjon av kjemiske (organiske og/eller uorganiske, stabile eller radioaktive) komponenter i blanding. Emnet gir deg det teoretiske grunnlag til å kunne praktisere separasjon av enkle uladete molekyler, enkle ioner, ionekomplekser eller store molekyler, evt. med kovalent bundne metallatomer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:
  • kjenner du prinsippene for væske-væske ekstraksjon og ionebytting
  • kan du definere aktuelle begreper og parametre
  • har du kjennskap til hvilke væskeegenskaper som er essensielle ved anvendelse av disse metodene
  • har du kunnskap om kjemisk kompleksering, reaksjons- og separasjonskinetikk og likevekter for ekstraksjons- og ionebytterseparasjoner
  • har du kunnskap om forskjellige ionebyttermaterialer og deres fysikalske og kjemiske egenskaper
  • har du oversikt over moderne ekstraksjons- og ionebyttermetoder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å ha grunnleggende kjemikunnskaper for å få utbytte av emnet. Kunnskap tilsvarende KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført). er anbefalt.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9940 – Ekstraksjon og ionebytting (nedlagt)

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet er avlyst våren 2016. Emnet tilbys ikke våren 2017

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)