Kort om emnet

Emnet gir en innføring i noen klasser av funksjoner som egner seg til representasjon av kurver og flater. Dette inkluderer både egenskaper og beregningsalgoritmer for slike funksjoner. Noen aktuelle funksjonstyper er Bezierkurver og -flater, subdivisionsflater, barysentriske koordinatmetoder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du god kunnskap om viktige geometriske egenskaper som geometrisk kontinuitet og krumning;
  • har du god kunnskap om egenskapene og teorien bak konkrete funksjonsklasser som Bezierkurver og -flater, subdivisjonskurver og -flater, barysentriske koordinatmetoder;
  • han du programmere beregningsalgoritmer for noen ulike funksjonsklasser effektivt;
  • kan du anvende aktuelle funksjonsklasser til å løse konkrete problemer innen geometrisk modellering;
  • kan du selvstendig tilegne deg videre kunnskap;
  • kan du kommunisere fag til kolleger på en profesjonell måte, både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet.

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)