MEK4200 – Viskøse væsker og elastiske stoffer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vektorer og tensorer. Indeks notasjon. Spenningstensorer for fluider og væsker. Cauchys spenningssatser. Hovedspenninger og hovedspenningsretninger (prinsipalspenninger og prinsipalretninger). Deformasjoner (tøyninger) og tøyningshastigheter, deformasjonstensoren. Hookes lov for elastiske stoffer, Newtons friksjonslov for væsker, enkle viskoelastiske modeller (stress-strain relasjoner). Navier-Stokes likning og bevegelseslikningen for isotrope elastiske stoffer. Eksplisitte løsninger av likningene til elastiske stoffer: Spenningsdistribusjon på grunn av tyngdekraft, aksial strekning, torsjon av sylindrisk stav, longitudinale og transversale (p- og s-bølger), refleksjon av bølger. Eksplisitte løsninger av likningene til viskøse væsker: Couettestrøm, laminær rørstrøm, strøm på skråplan, grensesjikt. Energilikning, energidissipasjon, varmetransportlikningen, varmeledning, Fouriers lov. Skalering og prinsipper for modellering.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en innføring i grunnlaget for, og kunnskaper om, beregning av spenninger og deformasjoner i elastiske stoffer, strømning av viskøse væsker og varmetransport i fastestoffer og fluider. Emnet gir studenten grunnlag for videre studier i mekanikk, "Computational Science" og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i kontinuumsmekanikk er viktige som f.eks. meteorologi, oseanografi, hydrologi, geologi, deler av fysikk og astrofysikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MEK2200 – Kontinuumsmekanikk.

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot gamle ME115.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Emnet går over et helt semester (kollokvier/øvelser). Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene, og det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Innlevering av to obligatoriske oppgaver som skal godkjennes. Avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Rottmanns formelsamling + godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Informasjon om ny og utsatt prøve (såkalt kontinuasjon) finner du her .

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk