Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MEK2200 gir en innføring i kontinuumsmekanikk og den matematiske beskrivelsen av krefter, spenninger og deformasjoner i viskøse væsker og elastiske stoffer. Emnet fokuserer på spenningstensoren, Cauchys spenningssatser, deformasjoner (tøyninger) og tøyningshastigheter. Vi tar for oss Hookes lov for elastiske stoffer, Newtons friksjonslov for væsker, samt enkle viskoelastiske modeller (stress-strain relasjoner). Vi ser på utledningen av grunnleggende bevegelses- og likevektslikninger. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om grunnleggende likninger for likevekt og bevegelse i elastiske stoffer og viskøse væsker;
 • har du kunnskap om spenningstensoren og dens betydning for beskrivelse av viskøse væsker og elastiske stoffer;
 • har du kunnskap om Hooks lov for elastiske stoffer, Newtons friksjonslov for fluider samt tilsvarende modeller for viskoelastiske media;
 • behersker du utledningen av bevegelseslikningene i primitiv og utviklet form;
 • behersker du indeks- og vektornotasjon;
 • kan du finne eksplisitte løsninger av bevegelseslikningene for viskøse væsker og bevegelses-likevektslikningene for elastiske stoffer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebraMAT-INF1100 – Modellering og beregninger/MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført) og MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse. Bør tas samtidig med MAT1120 – Lineær algebra

 

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene og det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske oppgaver fra MEK3220/MEK4220 er likestilt med obliger i MEK2200 og kan gjenbrukes.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk