HMS0504 – Feltsikkerhet

Gå til nettstudiet

Merk at du først kan gjennomføre og bestå netteksamen dagen etter du er eksamensmeldt til emnet.

Kort om emnet

Vi ønsker at ekskursjoner og undervisning i felt skal foregå i trygge omgivelser og på en sikker måte. I dette emnet får du informasjon om hvordan du skal forholde deg når du er eller skal på ekskursjoner eller på feltarbeid.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til:

  • Hvilke rutiner og prosedyrer som gjelder for feltarbeid/ekskursjoner
  • Hva du forventes å bidra med forut for og under feltarbeidet/ekskursjonen
  • Hvilke forsikringsordninger som gjelder/ikke gjelder
  • Bruk av risikovurderinger, bekledning, verneutstyr og ulike kommunikasjonshjelpemidler.
  • Hvordan du utøver grunnleggende førstehjelp i felt

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

  • Studenter som skal ta ett eller flere emner som har HMS0504 som obligatorisk forkunnskapskrav.
  • Nye studenter på følgende masterprogrammer:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/4/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0504 i StudentWeb. Du må vente til dagen etter du har meldt deg med å ta testen for å få bestått resultat.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0504 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du må vente til dagen etter du har meldt deg med å ta testen for å få bestått resultat.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0504 - Feltsikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0504 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. mai 2022 13:29:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk