HMS0504 – Feltsikkerhet

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Vi ønsker at ekskursjoner og undervisning i felt skal foregå i trygge omgivelser og på en sikker måte. I dette emnet får du informasjon om hvordan du skal forholde deg når du er eller skal på ekskursjoner eller på feltarbeid.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til:

  • Hvilke rutiner og prosedyrer som gjelder for feltarbeid/ekskursjoner
  • Hva du forventes å bidra med forut for og under feltarbeidet/ekskursjonen
  • Hvilke forsikringsordninger som gjelder/ikke gjelder
  • Bruk av risikovurderinger, bekledning, verneutstyr og ulike kommunikasjonshjelpemidler.
  • Hvordan du utøver grunnleggende førstehjelp i felt

Opptak til emnet

The course is compulsory for:

  • Students taking a course having HMS0504 as a prerequisite
  • New students in the following Master´s degree programmes:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/4/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0504 i StudentWeb. Du må vente til dagen etter du har meldt deg med å ta testen for å få bestått resultat.

Overgangsordninger

Fra og med våren 2021 utgår overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner, og gamle HMS-emner gir ikke lenger fritak for nye HMS-emner. Har du spørsmål, kontakt MN-studieinfo.

Hvis du har tatt HMS-opplæring ved en annen institusjon, må du likevel gjennomføre og bestå emnene som er obligatoriske krav for "ditt" program og "dine" emner. Bakgrunnen for at det ikke gis fritak for HMS-emner tatt andre steder er at den opplæringen du får ved UiO er både generell og spesifikk for UiO.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0504 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du må vente til dagen etter du har meldt deg med å ta testen for å få bestått resultat.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0504 - Feltsikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0504 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 10:18:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk

Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/4/no