Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt i krav som stilles til utforming av en vitenskapelig prosjektplan og erfaring med å utforme prosjektbeskrivelse for eget mastergradsarbeid.

Hovedtema

 • Rammer for prosjektbeskrivelse
 • Ulike typer av masteroppgaver

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • kunnskap om hvordan metodisk tilnærming (datainnsamlingsplan og analysestrategi) beskrives
 • innsikt i regler for referansebruk og kildehenvisning

Ferdigheter

Du vil lære å

 • analysere relevante strategier for å svare på problemstillingen
 • vurdere relevante datainnsamlingsmetoder og analysestrategier
 • beskrive hvilke tillatelser som må innhentes for å gjøre studien
 • formulere en forskbar problemstilling
 • forankre problemstillingen i tidligere forsking og litteratur


Generell kompetanse

Du vil

 • anvende prinsipper for vitenskapelige argumenter
 • anvende egen og andres forskning i prosjektskissearbeidet i henhold til anerkjente etiske og faglige prinsipper
 • utarbeide en prosjektskisse for gjennomføring av masteroppgavearbeidet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Læringsformer:

Forelesning, seminar

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes i form av en prosjektbeskrivelse på 3500 ord (+/- 10 %), referanseliste kommer i tillegg.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk