MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er obligatorisk i andre semester for alle forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet, UiO. Kurset er innført som en del av implementeringen av Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket i fakultetets forskerutdanning. Det overordnede målet er å gi deltakerne relevante praktiske ferdigheter som å skrive en vitenskapelig artikkel, lage posterpresentasjon og fremstille sine funn på en populærvitenskapelig måte, gjennom foredrag og i kontakt med media. Innovasjon vil være et ytterligere tema i kurset.

Som deltaker vil du få en innføring i de ulike temaene, kombinert med rom for diskusjon og praktiske øvelser. Kurset tar sikte på å motivere og hjelpe deg med god og relevant formidling av egen forskning til ulike målgrupper og ved hjelp av ulike medier, både skriftlig og muntlig.

Fra høsten 2016 blir midtveisevalueringen en obligatorisk del av MEDFL5030 intro II. Gjennomført midtveisevaluering er derfor en forutsetning for å få godkjent MEDFL5030 intro II som bestått.

Hva lærer du?

Etter kurset skal deltakerne:
- Kjenne til hvilke elementer som er viktige å huske på når man skal skrive en vitenskapelig artikkel tilknyttet egen forskning
- Forstå fellestrekk og ulikheter mellom vitenskapelige artikler og populærvitenskapelig skriving
- Få kjennskap til hvordan du kan nå ut til media med budskap om egen forskning
- Kunne lage gode postere og holde posterpresentasjoner
- Kunne holde foredrag om egen forskning til ulike målgrupper, ved å bruke kroppspråk og visuelle virkemidler som engasjerer publikum.
- Ha kunnskap om kommersiell innovasjon og ikke-patenterbar innovasjon

Opptak og adgangsregulering

Emnet MEDFL5030 er adgangsbegrenset til forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Forskerlinjestudenter søker opptak til emnet i StudentWeb .

Emnet har felles opptak med ph.d.-emnet MF9030

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det forutsettes at kandidaten har gjennomført MEDFL5010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I

Undervisning

MEDFL5030 intro II består av:

1. Forelesninger og øvelsesarbeid med noe arbeid i grupper. Deltakerne vil også få anledning til å diskutere eksempler knyttet til egen forskning med hverandre. Det kreves 80 % oppmøte til undervisningen for å få godkjent kurset. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

2. Fra høsten 2016 blir midtveisevalueringen en obligatorisk del av MEDFL5030 intro II. Gjennomført midtveisevaluering er derfor en forutsetning for å få godkjent MEDFL5030 intro II som bestått.

Eksamen

Krav til bestått emne er følgende:

1. To skriftlige oppgaver som skal leveres 1 uke før kursstart:

  • en vitenskapelig tekst
  • en popularisert tekst

Mer informasjon om disse oppgavene sendes ut 3-4 uker før kursstart.

2. Hjemmeeksamen som leveres 2 uker etter avsluttet kurs

3. Gjennomført midtveisevaluering. Fra høsten 2016 blir midtveisevalueringen en obligatorisk del av MEDFL5030 intro II. Gjennomført midtveisevaluering er derfor en forutsetning for å få godkjent MEDFL5030 intro II som bestått.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Påmelding i

StudentWeb

Søknad - svar på søknad

 

Vår 2021:

15.3. - 19.3.

Emnet holdes digitalt i Zoom

Søknadsperiode

1.12. - 1.2.

 

Informasjon om Intro II engelsk versjon:

MEDFL5030E Intro II

 

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk