MEDFL5230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et kurs i epidemiologi anvendt i kliniske og samfunnsmedisinske sammenhenger. Deltakerne undervises i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt. Generelle aspekter ved forskning vil bli berørt i tillegg til spesifikk kunnskap som er relevant for bruk av epidemiologiske metoder i klinisk og samfunnsmedisinsk forskning.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal deltagerne:

 • Forstå de viktigste prinsippene vedrørende planlegging, gjennomføring og resultatbearbeiding når det brukes epidemiologiske metoder i klinisk og samfunnsmedisinsk forskning
 • Forstå hvordan en definerer og begrunner problemstillinger
 • Kjenne til de vanligste studiedesigner og måter å gjøre utvalg på
 • Kjenne til de vanligste epidemiologiske måle- og analysemetoder
 • Kjenne til og forstå mekanismene bak systematiske feilkilder for ulike epidemiologiske forskningsprosjekter
 • Kjenne til og forstå de sentrale epidemiologiske mål for sykelighet og risiko
 • Ha kunnskap om mål for sammenhenger
 • Kjenne prinsippene for kritisk gjennomgang av enkeltstudier

Ferdighetsmål 
Etter endt kurs skal deltagerne:

 • Være i stand til å delta i planlegging, gjennomføring og resultatbearbeiding i klinisk og samfunnsmedisinsk forskning hvor det benyttes epidemiologiske metoder
 • Kunne definere og begrunne problemstillinger
 • Kunne gjøre og begrunne valg av studiedesign, utvalg, måle- og analysemetoder 
 • Kunne identifisere systematiske feilkilder for ulike epidemiologiske forskningsprosjekter
 • Kunne forstå, bruke og tolke mål for sammenhenger
 • Kunne gå kritisk gjennom enkeltstudier


Overordnet mål
Studentene forventes å ha oppnådd epidemiologisk kompetanse som gjør dem til verdifulle partnere i planlegging og gjennomføring av epidemiologiske prosjekter i kliniske og samfunnsmedisinske sammenhenger. Studentene forventes videre å være i stand til å forstå og kritisk gjennomgå epidemiologisk litteratur inkludert evaluering av forskningsmetoder, resultater og validiteten av konklusjoner.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Forskerlinjestudenter søker opptak i StudentWeb

Emnet har direkte påmelding. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget.

Emnet har felles opptak med ph.d.-emnet MF9230

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MF9230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning

Undervisning

Emnet er organisert som heldagsundervisning over 6 dager (3 + 3 dager) og inkluderer forelesninger, gruppe- og seminarundervisning. Deltakerne bør også sette av tid til litteraturstudier og hjemmeoppgave etter kursdel 1.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte blir registrert.

Eksamen

Hjemmeoppgave mellom kursdel 1 og 2 består av å skrive en kortfattet protokoll for et tenkt forskningsprosjekt.

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Påmelding i

StudentWeb

Direkte påmelding

 

Vår 2021

MEDFL5230 går to ganger vår 2021

Kurs 1: 

11.1. - 13.1. og  27.1. - 29.1.

Emnet holdes digitalt i Zoom

Påmeldingsperiode:

1.12. - 3.1.

Undervisningsspråk:

Norsk

 

Kurs 2: 

19.4. - 21.4. og  5.5. - 7.5.

Emnet holdes digitalt i Zoom

Påmeldingsperiode:

1.12. - 1.3.

Undervisningsspråk:

Engelsk

 

Eksamen

Vår og høst