Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for kurset er å gjøre deltagerne kjent med grunnleggende statistiske ideer og metoder. Det forutsettes ikke spesielle forkunnskaper i matematikk eller statistikk. Den statistiske programpakken STATA vil bli benyttet i mange av øvelsene. Analyse av konkrete eksempler fra medisinsk forskning vil bli vektlagt

Hva lærer du?

Deltagerne skal få en grunnlagsforståelse innenfor de følgende felter: Sannsynlighetsregning; sannsynlighetsfordelinger: binomisk fordeling og normalfordeling; design av kliniske forsøk og epidemiologiske studier; statistisk teori for estimering, konstruksjon av konfidensintervaller; statistisk hypotesetesting; analyse av pardata og sammenlikning av to utvalg; tabellanalyse; lineær regresjonsanalyse med en eller flere forklaringsvariable; overlevelsesanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater ved Universitetet i Oslo vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det er et begrenset antall plasser på emnet.

Søke opptak til emnet:

Svar på søknad til emnet:

  • Dette emnet har påmeldingstype Søknad.
  • For emner med påmeldingstype søknad får søkere svar i StudentWeb og på e-post ca 1 uke etter søknadsfristen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Kurset er organisert som heldagsundervisning over 8 dager (4 + 4 dager) og inkluderer forelesninger, gruppe- og PC-øvelser.

Deltakerne bør også sette av tid til litteraturstudier og hjemmeoppgave etter kursdel 1.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

8

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Emnet er organisert som et 8 dagers kurs.

Undervisning vår 2022:   28.2 - 3.3. og 14.3. - 17.3. Søknadsperiode: 1.12.2021 - 15.1.2022

Påmelding:  Se informasjon i "Opptak og adgangsregulering" i emnebeskrivelsen nedenfor.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk