Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter dødelighet, fruktbarhet og familiemønster i Norge og andre rike land. Utviklingen over tid og forskjellen mellom grupper beskrives, og mulige forklaringer diskuteres. Også innvandringen til Norge omtales.

Hva lærer du?

Kunnskap:

  • Du får en kort innføring i forløpsanalyse, som er en viktig demografisk analyseteknikk. Målet med dette er å forstå litt mer av det statistiske grunnlaget for originalartikler i faget, både de som står på pensumlista og de du måtte ha behov for å lese senere.
  • Du skal dessuten kunne litt om forskjellen mellom et period- og et kohort-perspektiv og få et grovt bilde av hvordan utvikling har vært i dødelighet, fruktbarhet og familiemønster (samboerforhold, skilsmisser, barn utenfor ekteskap) i Norge og andre rike land og når det gjelder innvandringen til Norge.
  • I hovedsak er imidlertid kurset teoretisk. Du skal få kunnskap om hvilke forhold i samfunnet som påvirker de nevnte komponenter ved befolkningsutviklingen. Forklaringene er inspirert av både økonomi og sosiologi.

Ferdigheter:
Du skal kunne

  • formulere resonnementer omkring dødelighet, fruktbarhet, familie og flytting som, i tillegg til å være nødvendig i demografisk analyse og utredning, kan være verdifullt innenfor tilstøtende fag

Generell kompetanse:
Du skal

  • Kunne lese og forstå prosjektrapporter og tidsskriftsartikler som benytter begreper og metoder som introduseres i dette emnet
  • Kunne bruke kursinnholdet i ditt eget akademiske arbeid, som for eksempel analyser som du utfører i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram, har fullført en mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO eller et annet norsk universitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på et masterprogram i samfunnsøkonomi. For andre studenter med opptak ved UiO, se ECON3720 – Demografi, videregående I-land (nedlagt)

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ECON3720 – Demografi, videregående I-land (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger: 2 timer pr uke hele semesteret.

Seminar: 2 timer pr uke i deler av semesteret.

Dataøvelser: 2 timer pr uke i deler av semesteret.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst gjøres direkte i StudentWeb innen fristen for undervisningsopptak og eksamenmelding.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som tar dette emnet som en del av mastergraden bruker koden ECON4720 – Demografi, videregående I-land (nedlagt), mens studenter som tar dette emnet i bachelorgraden bruker koden ECON3720 – Demografi, videregående I-land (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Given for the last time Spring 2016

Eksamen

Vår 2016

Given for the last time Spring 2016

Undervisningsspråk

Norsk