Dette emnet er nedlagt

PSY2404 – Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Arbeids- og organisasjonspsykologer har en tverrfaglig tilnærming til spørsmål knyttet til tema som:

 • Utvikling av organisasjonspsykologiske prinsipper i arbeidslivet
 • Yrkesvalg, seleksjon og sosialisering på arbeidsplassen
 • Individuelle og personlighetsmessige faktorer av betydning for arbeidet
 • Arbeidsmotivasjon og jobbtilfredshet
 • Arbeidsbelastninger og arbeidshelse
 • Samarbeidsformer, makt-konstellasjoner og etikk i organisasjoner
 • Læring og behovet for kontinuerlig personlig og faglig utvikling i arbeidslivet
 • Gruppedynamikk med vekt på arbeidskrav og arbeidsplassutforming
 • Beslutningsprosesser i arbeidslivet
 • Ledelse, samhandling, forpliktende samarbeid og lojalitet
 • Bedriftskultur
 • Organisasjonskultur, forandringsprosesser og utvikling
 • Arbeidsmiljøkonflikter
 • Fremtidsutsiktene for norsk arbeidsliv

Hva lærer du?

Studentene gis en innføring i internasjonal arbeids- og organisasjonspsykologi. Det inkluderer studie av adferd i organisasjoner og på arbeidsplasser og omfatter metoder, kunnskap og prinsipper som omfatter enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Norsk arbeids- og organisasjonspsykologi er basert på 3 hovedforandringer:

 • Reelle hendelser i norsk arbeidsliv
 • Arbeidsmiljøloven og tilhørense forskrifter og veiledninger
 • Akademisk A & O psykologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Eksamenskandidater uten opptak på emnet (privatister) kan avlegge ordinær eksamen hvert semester emnet blir gitt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på tilsvarende PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt) og PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi

Det er en fordel å ha gjennomført 60 studiepoeng fra universitet eller høyskole.

Overlappende emner

Delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Univ. i Bergen (PSAROD1 - 10vkt) som ble utfaset høsten 2003 overlapper delvis med PSY2404. Har du dette delfaget fra Bergen og ønsker å bruke det i din bachelorgrad ved UiO vil du ikke få uttelling for PSY2404.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger 2 timer per uke i 10 uker, og det gis tilbud om seminarundervisning 2 timer hver uke i 6 uker.

Eksamen

Vurderingen består av en avsluttende 3-timers skriftlig prøve med tilsyn. Det gis karakter innenfor gradert karakterskala A-F.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til Psykologisk institutt. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Dette emnet vil det bli undervist i siste gang våren 2007.

Eksamen

Høst 2007

Det arrangeres eksamen i dette emnet siste gang høsten 2007.

For å gå opp til eksamen må du ha hatt opptak til emnet tidligere. For oppmelding til eksamen send mail til birgitte.eikeset@psykologi.uio.no

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info