PSY9302B – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt som møtes regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester. Dette er et løpende seminar, og nye deltakere tas imot hvert semester.

Hver kandidat som deltar på PhD-programmet ved Psykologisk institutt må velge seg 1 forskningsseminar og følge dette (obligatorisk del av programmet).

Opptak og adgangsregulering

Dette er et seminar i regi av forskningsgruppen og nye deltakere tas imot hvert semester.

Du kan melde deg til emnet i studentweb - du må da melde deg til PSY9302A først (1 semester).

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på ph.d.-program.

Overlappende emner

PSY9205

Undervisning

Se semestersiden for emnet for opplysninger om tid og sted for undervisningen.

Hovedelementer: 

- Aktiv deltakelse i tre semester

- Presentasjon av prosjekt (fortrinnsvis første semester, men kan og gjennomføres i senere semester).

Eksamen

Hjelpemidler

Krav: Aktiv deltakelse med framleggelse kreves, og det kreves kontinuerlig deltakelse over minst 3 semestre.

Uttelling: 5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre. I studentweb vil det komme opp 3 ulike koder tilknyttet seminaret:

930X - A: deltagelse 1. semester og presentasjon av prosjekt
930X - B: deltagelse 2. semester
930X - C: deltagelse 3. semester

Samt midtveisevaluering. 

Alle elementer må være godkjent av seminarleder for at kandidat oppnår 5 SP (ECTS).

For instituttets praktisering av midtveisevaluering, se lenke her: Midtveisevaluering

For Fakultetets retningslinjer, se lenke her: Retningslinjer

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk