SOSANT2110 – Regional etnografi: Midtøsten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring til etnografien av en antropologisk hovedregion, samt fordypning i noen nyere forskningsinteresser i denne regionen. Emnet formidler kjennskap om regionen og danner dermed grunnlag for komparativ etnografi.

I kursets forløp vil studentene først få en oversikt over hvordan studiet av regionen har utviklet seg, og hvilke sentrale spørsmål og temaer som har vært fremtredende i regionens etnografi. Deretter vil kurset fokusere på en eller flere nyere kjerneinteresser i nåtidig antropologisk forskning om regionen.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Oversikt over en antropologisk regions etnografisk og faghistorisk rolle.
  • Kjennskap til kjerneemner i regionens etnografi.
  • Dypere forståelse av en eller flere nyere temaer som regionaletnografien fokuserer på.

Ferdigheter

  • Kompetanse i regionens etnografi og kjennskap til hovedtemaer i regionens nåtidige antropologi.
  • Forståelse av regionens rolle og bidrag til antropologisk faghistorie.
  • Evnen til at forstå noen sentrale antropologiske temaer i relasjon til regionen som de har utviklet seg fra.
  • Grunnlag til å sammenligne kulturelle og sosiale trekk mellom ulike regioner.

Generell kompetanse

  • Evnen til å formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte.
  • Opparbeidet en forståelse av og respekt for kulturell variasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Basic knowledge in social anthropology.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den.
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Emnet undervises med ujevne mellomrom.

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info