Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en innføring i antropologiske perspektiver fra Norden, med vekt på både klassiske og nyere forskningsinteresser i Norden som etnografisk region.

Kurset skal gi en oversikt over viktige antropologiske bidrag fra Nordisk antropologi, og over hvilke spørsmål og temaer som har vært fremtredende i regionens etnografi. Sentrale tema er blant annet likhetsideologi- og praksis, kulturelt mangfold, minoriteter og migrasjon, natur og landskapsforvaltning, politikk, tro og sekularisme. Vi fokuserer også på metodiske utfordringer knyttet til det å gjøre antropologisk forskning og formidling i eget samfunn.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Oversikt over regionens etnografiske og faghistoriske rolle
  • Kjennskap til kjerneemner i regionens etnografi
  • Evnen til å forstå noen sentrale antropologiske temaer i relasjon til regionen

Ferdigheter

  • Du vil kunne sammenligne kulturelle og sosiale trekk mellom og innenfor ulike regioner
  • Du vil få en dypere forståelse av noen nyere forskningsinteresser i regionen
  • Du vil utvikle et refleksivt perspektiv på kulturelle særtrekk og variasjon i Norden. 

Generell kompetanse

  • Evne til å formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte
  • Forståelse av og, respekt for, kulturell variasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Eksamen

Hjemmeeksamen i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. 
Du finner selv begrunnelsen din i Inspera.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet tilbys med ujevne mellomrom.

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info