Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i antropologiske perspektiver knyttet til Oseania, samt sentrale begreper og teorier som har vokst fram fra antropologiske studier i Oseania. Vi vil ha fokus på både klassiske og nyere forskningstemaer, blant annet melanesiske personbegreper, kristendom og sosial endring, kosmologi og verdensbilder, relasjonen mellom staten og urbefolkning, og ressurskonflikter.
Emnet vil se på hva som kjennetegner Oseania som et antropologisk studie-område og vil spesielt fremheve debatter og teorier fra forskning i Oseania som har vært innflytelsesrike i antropologien generelt.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Oversikt over regionens etnografi og dens faghistoriske rolle
  • Kjennskap til pågående forskningstemaer i regionens etnografi
  • Forståelse av regionens bidrag til antropologisk teori

Ferdigheter

  • Du vil kunne sammenligne kulturelle og sosiale trekk mellom og innenfor ulike regioner
  • Du vil få en dypere forståelse av viktige forskningsinteresser i regionen, konteksten de har oppstått i, og innflytelsen de har hatt i faget

Generell kompetanse

  • Evne til å formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte
  • Forståelse av og, respekt for, kulturell variasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger. 

Eksamen

Hjemmeeksamen på 2900-4400 ord. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2021

Eksamen

Høst 2021

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info