Dette emnet er nedlagt

SOSANT4100 – Nyere antropologisk teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet blir du kjent med sentrale begreper, grunnlagsproblemer og temaer innen nyere sosialantropologisk teori, sett i forhold til vitenskapsteoretiske synspunkter.

Hva lærer du?

Emnet inngår som et ledd i forberedelsene til feltarbeid og masteroppgaven. Det har som siktemål å gi deg innsikt og forståelse for anvendelse av varierende sosialantropologiske teoretiske perspektiver.

Avlagt eksamen i SOSANT4010 – Metode og prosjektbeskrivelse (nedlagt) og SOSANT4100 – Nyere antropologisk teori (nedlagt) er et forkunnskap for opptak til SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er forbeholdt studenter med opptal til masterprogrammet i sosialantropologi.

Undervisning

Det gis én forelesningsserie på tolv dobbelttimer over en periode på maksimum 12 uker.

Eksamen

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist hvis emnet er åpent for privatister) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en hjemmeeksamen over én kalender uke etter endt undervisning.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Hvert fjerde år foretas det en periodisk sluttevaluering av emnet.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk