STV1515 – Maskinlæring og programmering for samfunnsvitere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i programmering og maskinlæring for samfunnsvitere. Med digitaliseringen i offentlig sektor og automatisering av tjenester er digital kompetanse etterspurt hos arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor.

Emnet gir elementær kunnskap i programmering og maskinlæring for samfunnsvitere. Vi vil også diskutere etiske utfordringer knyttet til slik teknologi for å løse samfunnsmessige utfordringer.

Programmeringsspråket i kurset er R. Vi vil ta opp sentrale samfunnsvitenskapelige temaer, som valg og partiers politiske posisjonering. Kurset vil vise hvordan programmering og maskinlæring kan hjelpe oss med å belyse disse temaene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

Kunnskaper

  • er du i stand til å identifisere ulike klasser av maskinlæringsteknikker
  • kan du identifisere relevante maskinlæringsteknikker for en gitt problemstilling

Ferdigheter

  • er du fortrolig med å programmere i R. Du kan bruke datastrukturer, skrive løkker og mer effektive alternativer, gjøre betingelse-tester og skrive egne funksjoner
  • kan du skrive R-kode som hente inn data fra nettsider, analysere disse og presentere resultatene ved hjelp av tabeller og figurer
  • anvende relevante maskinlæringsteknikker på substansielle samfunnsvitenskapelige problemstillinger

Generell kompetanse

  • har du kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til maskinlæring for å løse samfunnsutfordringer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Mappeeksamen bestående av:

  • fem oppgaver

Det gis én samlet bokstavkarakter. Resultatet kan påklages i sin helhet.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk