STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i innvandrings- og integreringspolitikk med vekt på Norge og sammenligninger med andre land. Emnet dekker både beskrivelser av utviklingstrekk og sentrale forklaringsmodeller.

I et homogent og egalitært samfunn som "over natten" er blitt flerkulturelt er en stilt overfor en rekke uvante og vanskelige utfordringer. Det stabile og tradisjonelle "vi" utfordres av usikkerheten "de andre" kan representere.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

  • oppnå kompetanse om årsaker til innvandring og nasjonale svar på utfordringer fra økende global migrasjon
  • lære å analysere ulike former for innvandring, utfordringer for velferdsstaten og hvordan EU og internasjonale menneskerettigheter påvirker nasjonal politikk på dette området
  • lære å diskutere hvordan integrering av innvandrere faktisk skjer på ulike felter, som arbeid/utdanning/språk, deltakelse/ representasjon og politiske rettigheter, og på hvilke måter myndighetene søker å påvirke integreringsprosessen
  • få innsikt i teori om integreringsregimer
  • lære å se utviklingen av innvandrings- og integreringspolitikken i sammenheng med offentlig diskurs, opinion og partistrategier

Ferdigheter

Du skal:

  • lære å vurdere aktuell norsk politikk på dette området ved å sette den norske modellen inn i en prinsipiell og internasjonal sammenheng

Generell kompetanse

Du skal:

  • utvikle kompetanse i å analysere komplekse problemområder generelt og spesielt
  • få innsikt i hvordan politikk oppstår og offentlige tiltak utformes i spenningsfeltet mellom nasjonalstat og det internasjonale samfunn

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å sende inn søknad om engelsk oppgavetekst: 3 uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

En periodisk evaluering av emnet ble gjennomført høsten 2013.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet har ikke undervisning høsten 2019.

Eksamen

Emnet har ikke eksamen høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info