RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ritualene har en sentral plass i muslimers hverdagsliv. Utover det å ha en bærende religiøs og identitetsmessig funksjon, har mange av de etablerte ritualene og praksisene en estetisk dimensjon. Dette gjelder bl.a. bønn, lesning av Koranen og markering av religiøse høytider.
Eksempler på en sammenheng mellom det religiøse, det sosiale og det estetiske finner vi blandt andre i arkitektur, moskebygning, boliginnredning, håndverk, påkledning osv. Omvendt er det et klart spenningsforhold mellom deler av ortodoks islam og visse kunstformer som billedkunst, skulptur og delvis musikk.
Kurset har som formål å gi en innføring i islamske ritualer – både de som vedrører islams søyler slik som bønn, pilgrimsferd og faste og de som vedrører hverdagsliv slik som fødsel, fest, vielse, og begravelse. Målet er å skape en teoretisk forståelse av muslimske praksiser og de estetiske/kunstneriske uttrykk for islam, også i forhold til en vestlig forståelse av forholdet mellom religion og estetikk/kunst.

Hva lærer du?

Kunnskap: Du lærer om muslimsk kultur gjennom forståelse av ritualenes religiøse, sosiale og estetiske betydning samt forståelse av betydningen av kunst innenfor islam.

Ferdigheter: Du skal kunne reflektere over muslimske ritualer og hverdagspraksiser ved å inkludere det estetiske perspektiv og du skal kunne være i stand til å analysere både sammenheng og spenningsforhold mellom islam og ulike kunstneriske former. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Seminarer i form av 12 dobbeltimer, og besøk til moské for å oppleve moskebygningen, dens indre innretning og den rituelle bønnen.

Dette emnet tar i bruk læringsplattformen Canvas. Du finner mer informasjon her.

 

Obligatoriske aktiviteter

En kort essay på 1200-1300 ord ca. midt i semesteret som blir godkjent av læreren.

Eksamen

Oppgave 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2018

Vår 2017

Eksamen

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2018

Vår 2017

Undervisningsspråk

Dansk

Kontakt

TF-infosenter