Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

"Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset":

Eksamensformen vil endres fra 4 timers skriftlig prøve med tilsyn til fire timers hjemmeeksamen.

 

Bibelhebraisk er språket mesteparten av Det gamle testamentet / TANAKH er skrevet på. Kurset går over to semestre, og omfatter innføring i språkets morfologi og syntaks, innlæring av et grunnleggende ordforråd, samt lesing av tekster fra pensum. TEOL1006 er en fortsettelse av TEOL1005. Ved jevn ukentlig arbeidsinnsats vil utbyttet bli at man vil kunne lese tekster fra Det gamle testamentet på originalspråket ved hjelp av en ordbok, og at man lett kan arbeide med større tekstmengder ved hjelp av Accordance.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Når kurset er over, skal man være i stand til:
• Å forklare språkets struktur, dets morfologi og syntaks.
• Å dra nytte av et innlært hebraisk ordforråd.


Ferdigheter:
Når kurset er over, skal man være i stand til:
• Å finne fram til grunnformene av substantiver og adjektiver, samt å analysere verbformer.
• Å lese tekster i Den hebraiske bibel ved å bruke det man har lært om språkets morfologi og syntaks i løpet av de to semestrene.
• Å lese tekster med støtte i det ordforrådet man har opparbeidet seg i løpet av kurset.
• Å bruke en ordbok for å finne ord man ikke kjenner.
• Å kjenne til det tekstkritiske apparatet i Biblia Hebraica Stuttgartensia (eller tilsvarende) og prinsippene for tekstkritikk.
• Å kunne arbeide med hebraiske tekster ved hjelp av det elektroniske verktøyet Accordance.


Holdninger:
Når kurset er over, skal man være i stand til:
• Å vise god evne til å arbeide uavhengig.
• Å respektere andres syn og presentere sitt eget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TEOL1005 – Bibelhebraisk I.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL1002 – Bibelhebraisk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over ett helt semester med to dobbelttimer hver uke. Undervisningen vil omfatte presentasjon av nytt stoff, samt arbeid med tekster og tekstkritikk.

Obligatorisk aktivitet:

Sju korte skriftlige prøver avholdes i undervisningstiden. Fire av dem må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

 

Eksamen

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset:

Fire timers hjemmeeksamen i Inspera.

 

Opprinnelig eksamensform:

Fire timers individuell skriftlig prøve med tilsyn.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2020.

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter